ΕπικοινωνίαΛουκία Μακρή
T: 22602150
Ε: lmakri@cystat.mof.gov.cy


Γεωργία Ιωάννου
T: 22602144
Ε: gioannou@cystat.mof.gov.cy
(Τελευταία ενημέρωση: 14/03/2023)