ΕργοδότησηΕάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε ως Απογραφέας κατά την περίοδο της Απογραφής Πληθυσμού 2021, παρακαλώ πατήστε εδώ.(Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2021)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22 602129
Φ: +357 22 661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία